NordSang

 

  • NordSang er et århusiansk pigekor under ledelse af dirigent Alice Vestergaard.
  • Koret blev dannet i sommeren 2015 af Alice Vestergaard og en gruppe erfarne korsangere.
  • NordSang består af 35 sangere.
  • Vi er et mangfoldigt kor, som spænder bredt både aldersmæssigt, personligt og fagligt. Én ting har vi dog alle til fælles – glæden ved at synge. Aldersmæssigt spænder vi fra 20-44 år.
  • Til dagligt holder vi til ved Møllevangskirken i Aarhus. Her øver vi fast hver tirsdag aften kl. 18:00-20:30.
  • Vi synger gennemsnitligt én koncert om måneden. Disse koncerter kan være alt fra kirkekoncerter til private arrangementer.
  • NordSang er et ambitiøst kor, som hvert år arbejder frem imod en korrejse til udlandet – enten koncerttur eller korkonkurrence, der afholdes af Interkultur.
  • Udover at koret mødes en gang om ugen til øvning, er der ekstra prøver op til koncerter.
  •  Koret mestrer mange forskellige stilarter både jazz og klassisk – nyt og gammelt – a cappella og med akkompagnement – i alt mellem tre og otte stemmer – på dansk, engelsk, bulgarsk, finsk med mere. Læs mere om vores repertoire her.
  • I september sang vi sammen med Thomas Buttenschøn i Kulturhuset Skanderborg til deres Kulturaften 2015 og har siden sunget flere koncerter i kirker og ved private arrangementer. I november sang vi ved Ratzeburger A Capella Nacht i Tyskland, og til sommer rejser vi igen over grænsen for at give koncerter i Lübeck og Hamborg.